Privacyverklaring

  1. Home
  2. Privacyverklaring

Persoonsgegevens die Prosperitext verwerkt

Prosperitext verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Prosperitext verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Prosperitext verwerkt:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Gegevens over jouw activiteiten op de website van Prosperitext.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Prosperitext verwerkt

De website en/of dienst van Prosperitext heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Prosperitext kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat Prosperitext zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@vertaalbureau-prosperitext.nl; dan zal Prosperitext deze informatie verwijderen.

Waarom Prosperitext gegevens nodig heeft

Prosperitext verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Om producten en diensten bij je af te leveren;
  • Prosperitext analyseert jouw gedrag op de website om daarmee zijn website te verbeteren en zijn aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Als je een contactformulier op de website invult of een e-mail stuurt naar Prosperitext, worden de gegevens die je Prosperitext toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Delen met anderen

Prosperitext verstrekt alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van zijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Prosperitext gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Prosperitext gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Ook kan Prosperitext hiermee zijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vertaalbureau-prosperitext.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Prosperitext jou om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Gelieve hierbij je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Prosperitext zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Prosperitext neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vertaalbureau-prosperitext.nl.

Menu