Copywriting

4 redenen waarom een vertaler ook copywriter moet zijn

Een tweetalige copywriter zoeken die je tekst kan vertalen van het Nederlands naar het Engels of vice versa? Daar denk je waarschijnlijk niet direct aan wanneer je een vertaling nodig hebt. Toch is het slim om dit eens te overwegen. Want eigenlijk wil je dat de vertaalde tekst er uiteindelijk niet uitziet als een vertaling.

 Laat je een tekst vertalen, dan mogen de boodschap, stijl en toon niet verloren gaan. Daarom ga je op zoek naar een vertaler Engels met een flinke dosis ervaring. Die zal wel kwaliteit leveren, meen je. Soms klopt dit en vind je een goede vertaler die een sterke tekst oplevert. Maar er bestaat ook een reële kans dat je het resultaat teleurstellend vindt. De reden hiervoor? Een vertaler moet eigenlijk veel meer kunnen dan vertalen.

Mini-checklist: vertaler, copywriter, native speaker

Zelfs een doorwinterde vertaler levert lang niet altijd een goede Engelse tekst op. Hij is namelijk niet automatisch een copywriter. Daarom krijg je zeven van de tien keer een vertaling die de juiste snaar niet raakt met betrekking tot toon en stijl – bijvoorbeeld omdat de vertaler geen kennis heeft van doelgroepgericht of wervend schrijven. Of je ontvangt een te letterlijk vertaalde tekst die geen rekening houdt met culturele verschillen en die daarom in het geheel niet aankomt bij de doelgroep.

Met andere woorden: een correcte tekst is lang niet altijd een goede vertaling. Dat is zonde en onnodig. Want als je kiest voor een geoefende copywriter die native speaker is van het Nederlands én Engels, voorkom je dit soort problemen. In deze blog beschrijf ik 4 redenen waarom je er verstandig aan doet om een vertaler in te schakelen die ook copywriter is.

1. Met taal moet je spelen

Woordgrappen, zinspelingen en uitdrukkingen: sommige vertalers weten niet wat ze ermee aan moeten. Vooral wanneer er geen voor de hand liggend equivalent beschikbaar is. Een veel gekozen oplossing is om de creatieve Nederlandse zinsnede weg te laten en alleen de betekenis te vertalen. Het resultaat: een aardige weerspiegeling van de boodschap, maar geen goede vertaling. Onervaren vertalers kiezen er overigens regelmatig voor om woordspelingen letterlijk te vertalen, wat vaak een onbegrijpelijke of onbedoeld lachwekkende tekst oplevert.

Een professionele copywriter beschouwt een creatief zinsdeel als een uitdaging. Hij gaat ervoor zitten, neemt het in zich op en verbuigt het naar een goede vertaling die de doelgroep weet te raken.

2. Op i’s horen puntjes (vaak)

Nauwkeurigheid is essentieel wanneer het om vertalen gaat. Een goede vertaler gaat dan ook grondig te werk. Hij slaat geen passages over en levert een grammaticaal correcte tekst op. Maar de creatieve pen van een copywriter gaat een stap verder. Een foutloze tekst opleveren is namelijk niet voldoende. Als je wilt dat een tekst converteert, informeert of amuseert, moet je de vertaling volledig afstemmen op de doelgroep. Daarom overweegt een copywriter bij elke i of een klein, vetgedrukt of speels puntje op zijn plek is. Zo creëert hij een goede vertaling die aankomt bij het lezerspubliek.

3. Geen tekst zonder ritme en melodie

Wat in het Nederlands werkt, slaat lang niet altijd aan in het Engels. Elke taal heeft immers zijn eigen ongeschreven regels, intonatie, omgangsvormen en melodie. Een vertaler houdt hier rekening mee. Een copywriter speelt ermee. Net zolang totdat hij het juiste ritme en de geschikte ‘muziek’ heeft gevonden.

4. Gevoel vertalen: inlevingsvermogen vereist

Een tekst zonder gevoel bestaat niet. Emoties zijn verweven in elke taal. Alleen wanneer een vertaler het gevoel van je tekst begrijpt, kan hij een goede vertaling opleveren. Hij moet de tekst op een dieper niveau beschouwen om de essentie te destilleren. Vervolgens dient hij het onzichtbare emotionele stuk in de Engelse tekst te verwerken.

Een goede copywriter beschikt automatisch over een groot empathisch vermogen. Hij stelt het gevoel van een tekst altijd voorop, want alleen door te spelen met emoties kan hij het lezerspubliek bereiken. Daarom is hij in staat om de gevoelsaspecten van je tekst met grote precisie en snelheid te vertalen.

Goede vertaling nodig?

Heb je een doeltreffende Nederlandse of Engelse tekst nodig? Schakel een ervaren tweetalige copywriter in voor je vertaal-, transcreation-, of copywriting-project. Neem gerust contact op met gespecialiseerd vertaalbureau Prosperitext om de mogelijkheden te bespreken.

, , , ,
Volgend bericht
Website vertalen naar het Engels: een stappenplan voor bedrijven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu